Gilleskrokens Bygg och Städ AB

Kostnaden per timme är 310 kr plus moms. 1 januari varje år höjer vi priserna med 2 %. Vi fakturerar när arbetet är klart och ni har 30 dagars kredit. Om det är ett större arbete fakturerar vi delfakturor på det som är klart. Om ni är intresserad kommer vi och tittar på jobbet och lämnar en offert.

ROT-avdraget är max 50 000 kr per person och år. Se reglerna för rutavdrag på följande länk http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html.

Vi ordnar med ROT-avdragsansökan, så ni betalar endast nettobeloppet.

Exempel:

Vi utför en badrumsrenovering där arbetstiden är 140 timmar och materialet kostar 22 000 kr exkl

moms.

Kostnad 140 tim x 310 kr = 43 400 kr

Material 22 000 kr

Summa exkl moms 65 400 kr

Moms 65400x0,25 16 350 kr

Summa inkl moms 81 750 kr

Avgår ROT-avdrag -27 125 kr

Att betala för kund 54 625 kr

Referensobjekt

   
   
 
Gilleskrokens Bygg och Städ ABstefan@gilleskroken.se • Tel 0707-470405